HeroCulture.

We are young,
passionate and bold

พวกเราคือฮีโร่ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเราร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานในองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตทั้งด้านอาชีพ และพัฒนาตัวตนของเรา ถ้าคุณเข้ามาร่วมทีมกับเรา คุณจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่อยากทำ ไม่ใช่การชี้นำว่าคุณต้องทำอะไร

พลังของคุณจะถูกดึงออกมาใช้ ไม่ใช่ถูกควบคุม
ที่ Heroleads เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบมากกว่ากฎเกณฑ์ และคุณจะได้เป็นฮีโร่ ไม่ใช่แค่ตัวประกอบ!

HeroValues.

  • 1. Ownership
  • 2. Open Company
  • 3. Think Like a Customer
  • 4. Work Hard, Play Hard
  • 5. Shape The Future
  • 6. We're All Heroes

ฮีโร่ของเรามีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ทำ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

Heroleads เรามีความกล้าหาญ ประสบความสำเร็จโดดเด่น และแตกต่างจากคนอื่น

All Heroes should take ownership of their work and constantly seek change and improvement. Continuous improvement is a shared responsibility. Action is an individual one.
heroleads-hero_values-ownership

Heroleads เป็นบริษัทที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไว้วางใจกัน นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

การตัดสินใจที่ดี มาจากการมีข้อมูลที่ดี นี่เป็นวิธีการบริหารธุรกิจของเรา หมายความว่าเราเป็นบริษัทที่เปิดกว้าง รับฟัง ทั้งภายในทีมของเราเอง และระหว่างเรากับลูกค้า
heroleads-hero_values-open_company2

ฮีโร่ของเราคิดเหมือนลูกค้า

ลูกค้าคือหัวใจของเรา เราไม่สามารถอยู่เฉยได้ ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับบริการที่พึงพอใจที่สุด เราคาดหวังให้ฮีโร่ทุกคนของเราดูแลธุรกิจของลูกค้าเหมือนเป็นธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าในการทำงานของพวกเขาจะต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือไม่ก็ตาม
heroleads-hero_values-think_like_customer

ฮีโร่ของเราทุ่มเทกับงาน และสนุกให้สุดไปด้วยกัน

ที่ Heroleads เราจริงจัง และสนุกไปกับการทำงาน

เราสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน
heroleads-hero_values-play_together

เราร่วมกันสร้างอนาคตให้กับ Heroleads

เราคือ Heropreneur ที่คิด และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

นี่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ Heroleads เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็น DNA ของพวกเรา
heroleads-hero_values-shape_the_future

ที่นี่เราทุกคนคือ “ฮีโร่”

ไม่ว่าจะอายุเท่าไร สัญชาติใด ตำแหน่งอะไร อาวุโสหรือมาใหม่ ความเห็นของทุกคนจะได้รับการรับฟัง และ “เสียง”ของทุกคนจะมีความสำคัญเท่า ๆ กัน

เพราะที่นี่เราทุกคนคือ “ฮีโร่”
heroleads-hero_values-open_company

ฮีโร่ของเรามีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงานที่ทำ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

Heroleads เรามีความกล้าหาญ ประสบความสำเร็จโดดเด่น และแตกต่างจากคนอื่น

All Heroes should take ownership of their work and constantly seek change and improvement. Continuous improvement is a shared responsibility. Action is an individual one.
heroleads-hero_values-ownership

Heroleads เป็นบริษัทที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไว้วางใจกัน นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

การตัดสินใจที่ดี มาจากการมีข้อมูลที่ดี นี่เป็นวิธีการบริหารธุรกิจของเรา หมายความว่าเราเป็นบริษัทที่เปิดกว้าง รับฟัง ทั้งภายในทีมของเราเอง และระหว่างเรากับลูกค้า
heroleads-hero_values-open_company2

ฮีโร่ของเราคิดเหมือนลูกค้า

ลูกค้าคือหัวใจของเรา เราไม่สามารถอยู่เฉยได้ ถ้าลูกค้ายังไม่ได้รับบริการที่พึงพอใจที่สุด เราคาดหวังให้ฮีโร่ทุกคนของเราดูแลธุรกิจของลูกค้าเหมือนเป็นธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าในการทำงานของพวกเขาจะต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือไม่ก็ตาม
heroleads-hero_values-think_like_customer

ฮีโร่ของเราทุ่มเทกับงาน และสนุกให้สุดไปด้วยกัน

ที่ Heroleads เราจริงจัง และสนุกไปกับการทำงาน

เราสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน
heroleads-hero_values-play_together

เราร่วมกันสร้างอนาคตให้กับ Heroleads

เราคือ Heropreneur ที่คิด และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

นี่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ Heroleads เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็น DNA ของพวกเรา
heroleads-hero_values-shape_the_future

ที่นี่เราทุกคนคือ “ฮีโร่”

ไม่ว่าจะอายุเท่าไร สัญชาติใด ตำแหน่งอะไร อาวุโสหรือมาใหม่ ความเห็นของทุกคนจะได้รับการรับฟัง และ “เสียง”ของทุกคนจะมีความสำคัญเท่า ๆ กัน

เพราะที่นี่เราทุกคนคือ “ฮีโร่”
heroleads-hero_values-open_company

ดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร.

HeroBenefits.

นี่คือสิ่งที่ฮีโร่ของเราจะได้รับ.

โอกาสในการพัฒนาตัวเอง

ทีม L&D ของเราจะช่วยวางแผนการเติบโตในอาชีพของคุณ พร้อมสนับสนุนการหาความรู้ต่อยอดการทำงานในทุกๆ ด้าน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของคุณ

Asset 1

อยู่ที่ไหน “ฮีโร่” ก็ทำงานได้

เรามีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้คุณทำงานจากที่ไหนก็ได้ 2 วันต่อเดือน เพราะเราเชื่อว่า ความรับผิดชอบ คือคุณสมบัติที่ทุก “ฮีโร่” ต้องมี

party

Work Hard, Play Hard

เราทำงานและสนุกสนานไปพร้อมกันกับทุก ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกเดือน เพื่อให้เราได้แชร์ความสุขผ่านกิจกรรมมากมายทั้ง Monthly Hero Night, Movie Day, Book Club, Sport Tournament

เราใส่ใจสุขภาพของฮีโร่

เรามีประกันสุขภาพรวมทั้งประกันชีวิต และสิทธิเบิกจ่ายค่าทำฟัน และรักษาพยาบาลสำหรับฮีโร่ของเราทุกคน เพราะสุขภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่

Meet our Heroes.

“การทำงานกับ Heroleads ไม่เพียงท้าทาย แต่ยังทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง

เราทำงานกันเหมือนครอบครัว ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เราแก้ไขทุกปัญหาที่เราเผชิญไปด้วยกัน

นั่นทำให้เราอยากตื่นเช้าขึ้นมาทำงานทุกวัน"

 

– ปาลิดา วิเศษธนากร

Account Manager Team Lead

 

ร่วมงานกับเรา

Heroleads Google Awards
Heroleads Google Awards
Heroleads Google Awards