HeroCulture.

We are young,
passionate and bold

พวกเราคือฮีโร่ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเราร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานในองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตทั้งด้านอาชีพ และพัฒนาตัวตนของเรา ถ้าคุณเข้ามาร่วมทีมกับเรา คุณจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่อยากทำ ไม่ใช่การชี้นำว่าคุณต้องทำอะไร

พลังของคุณจะถูกดึงออกมาใช้ ไม่ใช่ถูกควบคุม
ที่ Heroleads เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบมากกว่ากฎเกณฑ์ และคุณจะได้เป็นฮีโร่ ไม่ใช่แค่ตัวประกอบ!

HeroValues.

  • 1. One company, one team, one mission
  • 2. Customer success
  • 3. Ownership & accountability
  • 4. Move fast, fail fast
  • 5. Being a Hero

One company,
One team,
One mission

Success cannot be achieved alone. All Heroes work together as one team to achieve our shared company mission.

Achieving our mission is everyone’s job and has priority over individual job descriptions.
HL website_ownership

Customer success

Without customers Heroleads would not exist. We treat our customers as partners who work with us to grow their business and help us grow ours, creating a win-win relationship.

We are obsessed with delivering results to our customers and don’t hesitate to challenge their beliefs and educate them about alternative solutions that will lead to better outcomes.
Customer success_Heroleads values

Ownership & Accountability

Heroes get things done and honor their commitments.

It is key for company success that everyone takes ownership of their projects, tasks or responsibilities and is aware of their accountability for them.
Ownership & accountability

Move Fast,
Fail Fast

Change is in our DNA and involves taking calculated risks and risking failure.

Heroes are expected to constantly seek change and fail often in pursuit of our company mission. That is how we learn and grow as a company.
move fast fail fast_Heroleads values

Being a Hero

Everyone can be a Hero at Heroleads, no matter who you are, what you do or where you come from - we define Heroes by their actions.

Being a Hero means showing courage when faced with adversity, never compromising your integrity, and going above and beyond your duties.
Heroleads_be a hero

One company,
One team,
One mission

Success cannot be achieved alone. All Heroes work together as one team to achieve our shared company mission.

Achieving our mission is everyone’s job and has priority over individual job descriptions.
HL website_ownership

Customer success

Without customers Heroleads would not exist. We treat our customers as partners who work with us to grow their business and help us grow ours, creating a win-win relationship.

We are obsessed with delivering results to our customers and don’t hesitate to challenge their beliefs and educate them about alternative solutions that will lead to better outcomes.
Customer success_Heroleads values

Ownership & Accountability

Heroes get things done and honor their commitments.

It is key for company success that everyone takes ownership of their projects, tasks or responsibilities and is aware of their accountability for them.
Ownership & accountability

Move Fast,
Fail Fast

Change is in our DNA and involves taking calculated risks and risking failure.

Heroes are expected to constantly seek change and fail often in pursuit of our company mission. That is how we learn and grow as a company.
move fast fail fast_Heroleads values

Being a Hero

Everyone can be a Hero at Heroleads, no matter who you are, what you do or where you come from - we define Heroes by their actions.

Being a Hero means showing courage when faced with adversity, never compromising your integrity, and going above and beyond your duties.
Heroleads_be a hero

ที่นี่เราทุกคนคือ “ฮีโร่”

ไม่ว่าจะอายุเท่าไร สัญชาติใด ตำแหน่งอะไร อาวุโสหรือมาใหม่ ความเห็นของทุกคนจะได้รับการรับฟัง และ “เสียง”ของทุกคนจะมีความสำคัญเท่า ๆ กัน

เพราะที่นี่เราทุกคนคือ “ฮีโร่”
heroleads-hero_values-open_company

ดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร.

HeroBenefits.

นี่คือสิ่งที่ฮีโร่ของเราจะได้รับ.

โอกาสในการพัฒนาตัวเอง

ทีม L&D ของเราจะช่วยวางแผนการเติบโตในอาชีพของคุณ พร้อมสนับสนุนการหาความรู้ต่อยอดการทำงานในทุกๆ ด้าน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของคุณ

Asset 1

อยู่ที่ไหน “ฮีโร่” ก็ทำงานได้

With our flexible work from home policy, you can work remotely for four days per month.

party

Work Hard, Play Hard

เราทำงานและสนุกสนานไปพร้อมกันกับทุก ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกเดือน เพื่อให้เราได้แชร์ความสุขผ่านกิจกรรมมากมายทั้ง Monthly Hero Night, Movie Day, Book Club, Sport Tournament

เราใส่ใจสุขภาพของฮีโร่

เรามีประกันสุขภาพรวมทั้งประกันชีวิต และสิทธิเบิกจ่ายค่าทำฟัน และรักษาพยาบาลสำหรับฮีโร่ของเราทุกคน เพราะสุขภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่

Meet our Heroes.

“การทำงานกับ Heroleads ไม่เพียงท้าทาย แต่ยังทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง

เราทำงานกันเหมือนครอบครัว ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เราแก้ไขทุกปัญหาที่เราเผชิญไปด้วยกัน

นั่นทำให้เราอยากตื่นเช้าขึ้นมาทำงานทุกวัน"

 

– ปาลิดา วิเศษธนากร

Account Manager Team Lead

 

ร่วมงานกับเรา

Heroleads Google Awards
Heroleads Google Awards
Heroleads Google Awards