Category: รายงานพิเศษ

ตลาดอสังหาฯ

แจกฟรี e-book ฝ่าวิกฤติตลาดอสังหาฯ ขาลง

ตลาดอสังหาฯ ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ นั่นทำให้การตลาดแบบเดิม ๆ อาจไม่ได้ผลอีกต่อไปในปี 2020! รายงานฉบับนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง รายงานฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก : บทที่ 1 สรุปภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปีที่ผ่านมา อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย พร้อมสรุปพฤติกรรมผู้ซื้ออสังหาลูกค้าอสังหาฯ ยุคใหม่ อะไรส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขามากที่สุด บทที่ 2 ชี้ช่องทำกำไร โอกาสของธุรกิจอสังหาฯ ไทยในปี

Read More »