Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Beauty

ava-4.jpg

Enhance The Beauty Of Social Commerce Now!

These days, Health and Beauty businesses are exploding and growing drastically. Not only do new competitors come in this industry, but new customer trends are also emerging every day. Within this fast-changing industry, in-depth understanding of customer insights, accurate prediction of market trends, and clear differentiation among the sea of competitors are needed.

Despite the fierce competition, we ensure you can still thrive prosperously. Whether it be professionals, patients, clinics or hospitals, Heroleads helps you to magnetize them to your business. We are at your disposal to lead you toward success through our unmatched analytics and strategy which enable you to increase sales and strengthen customer loyalty.

Start your digital transformation.

Get in touch with our Digital Marketing Consultant
Heroleads Google Awards
Heroleads Google Awards
Heroleads Google Awards

Writen by Adam Lahmuddin

Production Manager adam@heroleads.id
backgroundLayer 1

Omni-Channel : พิชิตใจลูกค้าทุกช่องทาง ด้วยการตลาดแบบไปไหนไปกัน!

รับตัวสู่โลกยุคใหม่ พิชิตใจลูกค้าทุกช่องทาง ปลดล็อกเส้นแบ่งระหว่างการซื้อขายออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการตลาดแบบไปไหนไปกัน “Omni-Channel Marketing” ช่วง 10 ปีหลังมานี้ อัตราการใช้งานอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราได้เห็นการเกิดขึ้นของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า “Digital Consumer” ซึ่งคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดี ยิ่งในปี 2020 ที่โลกเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ (global pandemic) ก็ยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้กระบวนการ Digitalization ดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกวันนี้ ทุกคนแทบจะเป็น digital

Read More »

Data-Driven Marketing คืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณควรต้องรู้ในปี 2020 นี้

คงจะไม่เป็นการกล่าวเกินไปถ้าจะบอกว่า Data-Driven Marketing คือ กุญแจสำคัญของนักการตลาดในยุค Marketing 5.0 ที่จะชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่า ธุรกิจของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือถูกคู่แข่งแซงไปแบบหน้าตาเฉย และคุณถูกทิ้งไว้กลางทาง ถ้าคุณยังไม่ปรับตัวนำกลยุทธ์นี้มาใช้ วันนี้เราได้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาให้คุณได้อ่านครบจบในบทความเดียวที่นี่แล้ว! Data-Driven Marketing คืออะไร? Data-Driven Marketing หรือ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นวิธีทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยการนำ Data มาประยุกต์ใช้งานในทุก ๆ

Read More »

เรารู้ แต่คุณยังไม่รู้! เทคนิคเพิ่มลูกค้าใหม่ ธุรกิจการเงินยุค New Normal

ปฎิเสธไม่ได้เลยครับว่า โควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้กับโลกของเรา ตั้งแต่มาตรการ Social Distancing ที่ทำให้คนไทยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการที่เราหันมาทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์, สั่งอาหารออนไลน์ และซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Commerce ต่าง ๆ ที่คึกคักอย่างมากในช่วงนี้  การเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ นำพาเราไปสู่ยุคใหม่ “ยุค

Read More »